For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Profile Pic

COLDII Immigration Service Canada and Employment Agency

Description
Date : April 13, 2020
Location : 2100-1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E 3P3, Canada

We speak English, Polish, Filipino and Russian

Coldii Canada Immigration Service is an agent for Visa Smart Immigration Consultants. Visa Smart is an immigration practice consisting of regulated Canadian immigration consultants (RCIC) who are full members of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), agents and competent and highly reliable personnel an assistant.

We are also a Licensed Employment Agency. In addition, we are insured against various situations. The license we hold confirms that we are a trustworthy agency that meets all the requirements for employment in Canada. We have a large database of job offers with LMIA for employees from foreign countries.

https://www.imvisa.ca/index.php/employment-agency/

We take a team approach to handling each case because we believe that creating synergies through the individual contribution of our consultants, agents and employees will ensure the highest possible level of service. As a regulated Agent for Tony Salvador RCIC R509135 we’re acting as an intermediary in the entire immigration process.

Why choose us!!!!

1.    Our company will determine your immigration opportunities for free.
2.    If we apply on your behalf, in addition to all required documents and
the application, we always include additional information that is supported by immigration laws and regulations. This means that we always rely on immigration law paragraphs, so the immigration officer processing your application should not refuse your application.
3.    We are familiar with immigration procedures, additional ways, legal tricks for immigration opportunities that are not available anywhere on the Internet.
4.    We are aware of all changes in immigration law. Please note that the law changes very often.
5.    We have specially developed software for immigration purposes that allows us to accurately select the best immigration paths for you.
6.    We participate in additional trainings, seminars and conferences to increase our knowledge.
7.    We have access to cases that have been dismissed by immigration officers, so that we know a lot about the mistakes made in the immigration process. This allows us to know what mistakes should be avoided.
8.    We do not charge for the initial assessment of immigration possibilities.
9.    We will give you a rich knowledge of work, school, insurance, driving license, health and life in Canada for free.
10.    In addition, we offer free assistance in finding a job for you. Your employer may pay any fees related to your immigration to Canada.

Our immigration agency helps clients with difficult immigration issues, including :
•    Previously Refused applications
•    Permanent Residence & Family Sponsorship
•    Appeals, Admissibility Hearings and Detentions
•    Sponsorship appeals
•    Inadmissibility Issues
•    Procedural Fairness Letters
•    Judicial Review
•    Removal Orders & H&C Applications
•    LMIA
•    Work Visa
•    Study Visa
•    Inadmissibility
•    Temporary Visa
•    Citizenship application
•    Economic Class
•    Federal Skilled Workers and Introduction to Express Entry
•    Canadian Experience Class
•    Federal Skilled Trade Class
•    Federal Initiatives and Pilot Programs
•    Provincial Programs for Strategic Workers
•    Federal Business Class
•    Quebec Business Class
•    Provincial Programs for Business.

Contact us:

www.imvisa.ca
info@imvisa.ca
+1 236 33 57 092 Vancouver
+1 403 408 7355 Calgary

Polska wersja

Coldii Canada Immigration Service jest agentem Visa Smart Immigration Consultants. Visa Smart jest praktyką imigracyjną składającą się z regulowanych kanadyjskich konsultantów imigracyjnych (RCIC), którzy są pełnoprawnymi członkami Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), agentów oraz kompetentnego i wysoce niezawodnego personelu i asystenta.

Jesteśmy również Licencjonowaną Agencją Pracy. Ponadto jesteśmy ubezpieczeni na wypadek różnych sytuacji. Posiadana przez nas licencja potwierdza, że jesteśmy godną zaufania agencją, która spełnia wszystkie wymagania dotyczące zatrudnienia w Kanadzie.

Posiadamy dużą bazę ofert pracy z LMIA dla pracowników z zagranicy.
Jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami: info@imvisa.ca

https://www.immigrationcanada.pl/index.php/przykladowa-strona-2/

Do każdej sprawy podchodzimy zespołowo, ponieważ wierzymy, że tworzenie synergii poprzez indywidualny wkład naszych konsultantów, agentów i pracowników zapewni najwyższy możliwy poziom usług.
Jako zarejestrowany agent Tony’ego Santiago RCIC R509135 działamy jako pośrednik w całym procesie imigracyjnym.

Dlaczego warto nas wybrać !!!!

1.    Nasza firma określi Twoje możliwości imigracyjne za darmo.
2.    Jeśli złożymy wniosek w Państwa imieniu, oprócz wszystkich wymaganych dokumentów i do wniosku zawsze dołączamy dodatkowe informacje, które są poparte przepisami i regulacjami dotyczącymi imigracji. Oznacza to, że zawsze opieramy się na paragrafach prawa imigracyjnego, więc urzędnik imigracyjny rozpatrujący Państwa wniosek nie powinien go odrzucić.
3.    Jesteśmy zaznajomieni z procedurami imigracyjnymi, dodatkowymi sposobami, sztuczkami prawnymi dotyczącymi możliwości imigracyjnych, które nie są dostępne nigdzie w Internecie.
4.    Jesteśmy świadomi wszystkich zmian w prawie imigracyjnym. Należy pamiętać, że prawo to zmienia się bardzo często.
5.    Specjalnie dla celów imigracyjnych stworzyliśmy oprogramowanie, które pozwala nam dokładnie wybrać najlepsze dla Państwa ścieżki imigracyjne.
6.    Uczestniczymy w dodatkowych szkoleniach, seminariach i konferencjach w celu zwiększenia naszej wiedzy.
7.    Mamy dostęp do spraw, które zostały oddalone przez urzędników imigracyjnych, dzięki czemu wiemy wiele o błędach popełnionych w procesie imigracyjnym. Dzięki temu wiemy, jakich błędów należy unikać.
8.    Nie pobieramy opłat za wstępną ocenę możliwości imigracyjnych.
9.    Za darmo przekażemy Państwu bogatą wiedzę na temat pracy, szkoły, ubezpieczenia, prawa jazdy, zdrowia i życia w Kanadzie.
10.    Ponadto oferujemy bezpłatną pomoc w znalezieniu dla Ciebie pracy. Twój pracodawca może pokryć wszelkie opłaty związane z Twoją imigracją do Kanady.

Nasza agencja imigracyjna pomaga klientom w trudnych kwestiach związanych z imigracją, w tym :

•    Previously Refused applications
•    Permanent Residence & Family Sponsorship
•    Appeals, Admissibility Hearings and Detentions
•    Sponsorship appeals
•    Inadmissibility Issues
•    Procedural Fairness Letters
•    Judicial Review
•    Removal Orders & H&C Applications
•    LMIA
•    Work Visa
•    Study Visa
•    Inadmissibility
•    Temporary Visa
•    Citizenship application
•    Economic Class
•    Federal Skilled Workers and Introduction to Express Entry
•    Canadian Experience Class
•    Federal Skilled Trade Class
•    Federal Initiatives and Pilot Programs
•    Provincial Programs for Strategic Workers
•    Federal Business Class
•    Quebec Business Class
•    Provincial Programs for Business.

Contact us:
www.imvisa.ca
info@imvisa.ca

+1 236 33 57 092 Vancouver

+1 403 408 7355 Calgary

 

 


Post your rating

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Similiar Ads
Top